• Vi har innovative ideer og et pragmatisk tankesett

  • Vi er operasjonelle og tenker helhetlig på selskapet

  • Vi fokuserer på å skape langsiktig verdi


Vi gjør bærekraftige investeringer i akvakultur og energi!